1.   Úvod

Pre prácu s CP odporúčame minimálne rozlíšenie obrazovky 1024 x 768 bodov. Štruktúra stránok je vytvorená podľa štandardu XHTML 1.0 Strict, s použitím technológie AJAX a na vizuálnu prezentáciu využíva kaskádové štýly (CSS). Aplikácia nepodporuje režim práce s vypnutou podporou JavaScriptu. Pre CP odporúčame internetový prehliadač, ktorý vyhovuje špecifikácii konzorcia W3C pre jazyk XHTML 1.0, funkčnosť je otestovaná na prehliadačoch Microsoft Internet Explorer verzia 6 a 7, Mozilla Firefox 2 a Opera 9.

CP umožňuje vyhľadávanie informácií v cestovných poriadkoch (ďalej aj len CP) týchto typov dopravy:

 • železničná
 • verejná linková osobná (ďalej aj len autobusová doprava)
 • letecká
 • mestská hromadná (ďalej aj len MHD)

a niektorých ich kombinácií. Voľbu cestovného poriadku je možné vykonať pomocou rozbaľovacej ponuky na každej stránke so zadávacím formulárom. Štandardne je predvolená kombinácia železničnej a autobusovej dopravy (cestovný poriadok Vlaky + Autobusy).

Základnou funkciou CP je vyhľadanie spojenia medzi dvoma objektmi v záložke Spojenie, návod na používanie je v časti Spojenie tohto Šepkára.

Rozširujúcimi funkciami sú:

 • zobrazenie odchodov/príchodov – záložka Odchody (návod na používanie je v časti Odchody tohto Šepkára),
 • zobrazenie zastávkových cestovných poriadkov (len pre CP MHD) – záložka Zastávkové CP (návod na používanie je v časti Zastávkové CP tohto Šepkára),
 • zobrazenie zoznamu liniek a spojov – záložka Spoje (návod na používanie je v časti Spoje tohto Šepkára),
 • zobrazenie doplňujúcich informácií o dopravcoch, všeobecných informácií o objektoch a ďalších informácií,
 • zobrazenie radenia niektorých diaľkových vlakov,
 • zistenie polohy vybraných vlakov odkazom do prevádzkového informačného systému ŽSR (návod na používanie je v časti Poloha vlaku tohto Šepkára),
 • kontextové prepojenie do rezervačných systémov na zakúpenie/rezerváciu cestovných dokladov,

Algoritmus vyhľadávania spojení minimalizuje celkovú dobu jazdy a počet prestupov. Parametre:

 • maximálny počet povolených prestupov,
 • minimálny čas na prestup,
 • maximálny čas na prestup

ovplyvňujú kvalitu nájdeného spojenia. Cestovné sa spočíta (ak sú k dispozícii tarify príslušných dopravcov) až po nájdení spojenia a nie je predmetom optimalizácie.

Šepkár